Skip Navigation
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.ÚVOD

Na těchto stránkách je provozován elektronický obchod www.phototrade.cz Provozovatelem phototrade.cz a dodavatelem nabízeného zboží je Petr Brhel, Bedřichovická 10, 664 51 Šlapanice (více viz Kontakt).
 

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající Petr Brhel, Bedřichovická 10, 664 51 Šlapanice, IĦO:70499802 Práva a povinnosti prodávajícího 1. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti již jednou nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 2. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění Kupující Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému phototrade.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely nákupu zboží. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky. Práva a povinnosti kupujícího 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (viz Vrácení peněz). 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
 

III. VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky zboží, které je skladem, vyřizujeme do třech pracovních dní od převzetí. Pokud objednané zboží není skladem, bude prodávající kupujícího kontaktovat za účelem dohodnutí se na dalším postupu. Pokud je zboží zasíláno Ħeskou poštou pak dle poštovních podmínek ĦP. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě kontaktujte prodávajícího. Většinou je na Vaší poště, přestože Vám nebylo dodáno oznámení. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, přímo před pracovníkem ĦP zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. V případě jakýchkoliv nedostatků či vad zboží je povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození a vše neprodleně oznámit prodávajícímu. Každá zásilka je pojištěna a Ħeská pošta za zboží ručí.
 

IV. CENY

Všechny ceny jsou bez balného a dopravy. Níže uvedné ceny poštovného a balného se týkají pouze dodávek v rámci ĦR. Cena dodávek do jiných zemí se řídí podle ceníku Ħeské pošty. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.
 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Vrácení peněz V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 ( občanského zákoníku - netýká se tedy obchodníků s IĦO) má kupující možnost vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. V takovémto případě kupující dodrží následující podmínky: · zboží bude vráceno neporušené, nepoškozené, bez známek užívání a schopné dalšího prodeje · zboží bude zasláno doporučeně, ne dobírkou. Doporučujeme zboží pojistit. · ke zboží vždy přikládejte originál nebo kopii kupního dokladu. · při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám plnou cenu zboží neprodleně po jeho fyzickém obdržení zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet. Z ceny zboží budou odečteny případné náklady na dopravu a převod platby. · v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 

VI. ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při reklamaci dodržujte prosím následující postup: 1. Kontaktujte prodávajícího a popište závadu 2. Zboží zašlete doporučeně zpět prodávajícímu (ne dobírkou). Zboží doporučujeme pojistit. Vždy přiložte originál nebo kopii kupního dokladu. 3. Každá reklamace je vyřizována bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu je zákazník informován. 4. Reklamace je vyřízena během třiceti dnů. Při kladném vyřízení reklamace je neprodleně kupujícímu dle dohody zboží buĬ vyměněno, nebo jsou mu navráceny peníze. 5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět
 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 

VIII.PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) platba předem na účet E banky 470401028/5500 2) platba na dobírku - složenka typ A 3) v hotovosti při osobním odběru
 
 
Tisk